HUYỀN CƠ THÁNH ĐỨC

HUYỀN CƠ THÁNH ĐỨC

Đứng trên mục giảng Thầy Giáo Liêm nói:

Câu Chuyện Huyền Cơ Thánh Đức, không phải là ai cũng biết nếu không có Minh Sư thuyết giảng cho nghe. Hôm nay các em học bài mới đó là câu chuyện Thánh Đức. Các em học sinh lấy làm vui mừng hỏi: Câu chuyện Thánh Đức hay không Thầy?
Thầy Giáo Liêm nói: Câu chuyện hay hoặc dở là do sự nhận thức của mỗi em, cốt truyện bao giờ cũng mang nội dung triết lý, hàm ý phản ảnh một sự việc nào đó, để cho người nghe nhận thức nâng cao trình độ, cũng như sự giác ngộ. Thầy Giáo Liêm nói: Các em chú ý lắng nghe.

– Vào thuở xa xưa có vị Tôn Sư Huệ Tịnh đến đền thờ An Tân Phổ Đại thuyết giáo về thời Thánh Đức. Thời Thánh Đức là thời non nước được bình yên, cuộc sống như mùa xuân, làm ăn giàu lên phơi phới. Ai ai cũng sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp. Dân giàu nước mạnh Nhân Quyền Dân Chủ, Văn Minh. Cả hàng chục triệu năm mới lập lại một lần. Những ai sanh ra gặp thời Thánh Đức phải nói đã từng tu luyện vô lượng kiếp. Những người gặp được Thiên Ý Văn Hóa Cội Nguồn, hành sự theo Văn Hóa Cội Nguồn là những người đã từng là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa nguyện sanh xuống chốn nhân gian truyền bá Thiên Ý lập công bồi đức tiến hóa Linh Hồn lên một tầm cao mới.
– Những người may mắn sanh ra gặp thời Thánh Đức mà không gặp được Chánh Pháp nghĩa là không gặp được Văn Hóa Cội Nguồn thời coi như bỏ qua cơ hội hàng chục triệu năm. Thật đáng tiếc cho những người vô duyên kém sự may mắn như vậy, phải tu luyện chờ đợi trải qua hàng chục triệu năm nữa không biết có gặp được Văn Hóa Cội Nguồn hay không. Văn Hóa Cội Nguồn Thiên Ý Cha Trời chỉ xuất hiện thường là ở vào giai đoạn cuối tiểu kiếp trải qua 16 triệu 800 nghìn năm.
Những ai bỏ qua cơ hội không tìm dọc Kinh, Thơ, Văn Hóa Cội Nguồn thời đáng tiếc biết là bao. Mất đi cơ hội trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, cũng như cơ hội siêu sanh về trời.
Tôn Sư Huệ Tịnh giảng thao thao bất tuyệt, không vấp một lời, giảng làu làu rõ chữ từng câu. Ai chú ý lắng nghe liền được trí mở huệ khai như thấy mình vừa trải qua một cơn phẫu thuật, người mù được sáng ra.

– Khi ấy có vị Thiện Nhân trí thức tên là Tôn Kha chấp tay thưa hỏi Tôn Sư Huệ Tịnh: Thưa Tôn Sư ai có đủ khả năng để lập lên đời Thượng Ngơn Thánh Đức. Phải chăng đó là vị Thánh được Trời lựa chọn lập lên đời Thượng Ngơn Thánh Đức ?
Tôn Sư Huệ Tịnh nói: Cơ Thánh Đức là nói đến chu kỳ Thánh Đức lặp lại. Cũng như mùa xuân không có vị nào lập lên mùa xuân, mà chu kỳ mùa xuân lập lại. Hết Thượng Ngơn Thánh Đức, thời tới Trung Ngơn Nhơn Đức, hết Trung Ngơn Nhơn Đức, thời Hạ Ngơn Mạc Pháp. Cứ thế chu kỳ tuần hoàn lập đi lập lại. Đến chu kỳ mùa xuân lập lại thời muôn hoa đua nở thi sắc khoe màu rực rỡ khắp nơi.
Đến thời kỳ Thượng Ngơn Thánh Đức nhất là những chu kỳ nghìn năm sự lặp lại của Thượng Ngơn Thánh Đức gần cuối tiểu kiếp, nhân loại con người thi nhau hướng thiện vì chơn Dương Hưng Thịnh hiệp với tánh khí lành nên gọi là Thượng Ngơn Thánh Đức. Vì sự hướng Thiện mạnh mẽ con người đi đến sự giác ngộ hiểu biết về vũ trụ, cũng như đạo, và đức, hiểu chính nghĩa và phi nghĩa thành tựu trí huệ đỉnh cao phần đông trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, trở lại Thiên Đàng Cực Lạc. Thượng Ngơn Thánh Đức chính là mùa xuân Đạo Đức tinh hoa trí huệ, Đạo Đức con người sẽ nở rộ làm tươi đẹp cuộc sống, cũng như non sông đất nước.
– Như vậy Thượng Ngơn Thánh Đức không ai lập lên cả, mà là chu kỳ lặp lại mỗi chu kỳ của thượng ngơn Thánh Đức, ví như mùa xuân lặp lại trăm hoa đua nở khoe sắc khơi màu làm đẹp cho đất trời. Đến chu kỳ Thượng Ngơn Thánh Đức trí huệ Đạo Đức con người kết trái đơm hoa thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa xã hội nhân loại con người trở thành xã hội Thiên Đàng Cực Lạc trần gian.
– Theo định luật tuần hoàn Trời chuyển xuân thiên hạ sống theo xuân. Cơ Trời chuyển đến Thượng Ngơn Thánh Đức, thiên hạ sẽ sống theo Cơ Vận Thượng Ngơn Thánh Đức. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, ra đời, ra sức tận độ nhân loại về trời đi vào cơ tận độ. Như vậy Không phải Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa khai lập tạo nên Thượng Ngơn Thánh Đức. Mà đến chu kỳ Thượng Ngơn Thánh Đức trí huệ con người tỏa sáng đi vào kết trái đơm hoa trở thành, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.
– Khi Trời chuyển đến cơ Thượng Ngơn Thánh Đức thời Trời cũng khiến cho Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa trên các tầng trời lâm phàm xuống trần mở đường dìu dắt nhân loại theo Thiên Ý của Trời đi vào cơ tận độ, tức là Truyền Bá Văn Hóa Cội Nguồn lập lên đời Thượng Ngơn Thánh Đức xã hội Thiên Đàng trần gian.
Điều đáng nói ở đây, mùa xuân lập lại, khác với làm nên sự kiện trong mùa xuân. Có nghĩa là mùa xuân đem lại sự thuận lợi cho muôn hoa đua nở. Còn muôn hoa nở cách nào là do muôn hoa. Thượng Ngơn Thánh Đức lập lại đem lại sự thuận lợi cho phát triển đạo đức. Còn lập lên đời Thánh Đức thời phải do con người dày công tạo lập. Có Nghĩa Là:
– Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa đều ra phò Thiên Ý, truyền bá Thiên Ý tận độ nhân loại con người trong chu kỳ Thượng Ngơn Thánh Đức lập lên đời Thánh Đức Thiên Tân.
– Khi ấy có vị Thiện Nữ tên là Tuệ Tâm chấp tay thưa hỏi: Thưa Tôn Sư: Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa ra đời tận độ con người lập lên đời Thượng Ngơn Thánh Đức. Trong thời Thượng Ngơn Thánh Đức ai là Vua của thời Thượng Ngơn Thánh Đức xin Đức Tôn Sư chỉ dạy cho.
– Vị Tôn Sư nghe xong rồi trả lời rằng: Vua Của Thượng Ngơn Thánh Đức, không phải Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Mà là Thiên Ý Cha Trời đã chuyển thành Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp, trở thành Pháp Vương tối cao của Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Đem lại sự công bằng bình đẳng cho Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, trong nền Quốc Đạo Dân Tộc. Cũng như cuộc sống xã hội ai cũng như ai bình đẳng trước Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp Dân Tộc.
Tóm Lại : Không có Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, nào lập lên Cơ Vận Thượng Ngơn Thánh Đức, mà là chu kỳ vận hóa Tuần Hoàn theo Thiên Ý, Huyền Cơ Thượng Ngơn Thánh Đức lập lại. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, dựa vào Huyền Cơ Thiên Ý Thánh Đức, lập lên đời Thượng Ngơn Thánh Đức đi vào cuộc sống. Đem lại mùa xuân no ấm cho đời, tiến tới dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng bình đẳng tự do ấm no hạnh phúc.
– Cả lớp chú ý lắng nghe thầy Giáo Liêm kể câu chuyện Thượng Ngơn Thánh Đức, phản ảnh sâu sắc hai cảnh giới mùa xuân lặp lại và muôn hoa đua nở, làm nên rực rỡ của mùa xuân. Cũng như chu kỳ Thượng Ngơn Thánh Đức lặp lại trí huệ con người thi nhau tỏa sáng đơm hoa kết quả thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, tạo lên cảnh đời mùa xuân thiên đàng cực lạc trần gian. Các em như lột xác trở thành một con người khác, con người của thời đại Thánh Đức Văn Minh.
***
Long Hoa Lược Truyện, Văn Hóa Cội Nguồn
Câu Chuyện Thánh Đức đến đây là hết.
———————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s