OAI HÙNG MUÔN THU

OAI HÙNG MUÔN THU

Hôm nay đất nước yên bình
Là do chung sức chung lòng chung tay
Thi nhau truyền giáo chuyển xoay
Làm cho đất nước đổi thay từng ngày
Làm cho đất nước sáng bừng
Anh linh sống dậy lẫy lừng nước non
Rồng Tiên vận hội Long Hoa
Long hoa chính thị Rồng Tiên ra đời
Anh Linh truyền thống sáng ngời
Văn minh nước Việt đi vào văn minh
Tâm Linh tột đỉnh Tâm Linh
Trổ hoa chánh giác bừng lên đại đồng
Mẹ Tiên cùng với Cha Rồng
Hiển linh, linh hiển khắp cùng thế gian
Phước hồng chữ S Việt Nam
Giàu sang phú quý vinh quang tột cùng
Uy linh rực rỡ lẫy lừng
Là nhờ chung sức chung lòng truyền kinh
Mừng thay Nam Việt, Việt Nam
Muôn năm độc lập vẻ vang đất trời
Khen thay con cháu Tiên Rồng
Làm nên lịch sử oai hùng muôn thu
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s