LẠC NGUỒN

LẠC NGUỒN

Lạc Nguồn lạc cả đường đi
Lạc vào khốn khổ âm ti đọa đày
Còn Nguồn phú quý an lành
Mất Nguồn lìa Cội phải đành bơ vơ
Còn Nguồn còn cội ước mơ
Trở thành Tiên Phật lên bờ thoát siêu
Lạc Nguồn giàu có bao nhiêu
Cũng thành vô nghĩa tan theo vô thường
Cội Nguồn, Nguồn Cội, Cội Nguồn
Là nơi nương tựa phước phần trời cho
Lạc Nguồn luôn mãi âu lo
Còn Nguồn còn Cội con đò sang sông
Vượt qua bão tố cuồng phong
Lên bờ chánh giác yên vui tột cùng
Còn Nguồn lắm bạc nhiều vàng
Muốn chi đặng nấy thiên đàng chu du
Nguyện cầu luôn được ứng linh
Cha Trời Địa Mẫu, cứu nguy sống còn
Mất Nguồn lạc Cội nguy nàn
Nghìn tai muôn họa ngập tràn hồn linh
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s