TRÍ GIÁC

TRÍ GIÁC

Về Cội Nguồn tỉnh tâm liền thấy rõ mọi sự vật trên đời cảnh giới vô thường, đổi thay, thay đổi. Sanh rồi để diệt, diệt rồi lại sanh, cái mới ra đời thế thay cho cái cũ. Sự sống ở đời cũng thế, xã hội cũng thế, đều theo định luật tuần hoàn luân chuyển. Sinh rồi đến tử, tử rồi tái sinh, hết ngày tới đêm, hết đêm tới ngày, xuân, hạ, thu, đông bốn mùa luân chuyển, hợp, tan, đến, đi. Không có sự vui nào là vui mãi, không có cái buồn theo ở đằng sau. Sự vận động vũ trụ luôn là như thế.
Bậc giác trí đều hiểu rõ điều nầy, thấu rõ huyền cơ, làm chủ sự vận động của Tạo Hóa, đi đến nắm bắt thời cơ, ví như biết rõ mùa đông sẽ đến liền sắm chăn áo chống lạnh. Biết cái ác chỉ hưng thịnh trong thời mạc pháp, và sẽ tan biến khi chu kỳ thượng ngơn Thánh Đức ra đời. Cái thiện sẽ đẩy lùi cái ác, ví như ánh sáng mọc lên thời bóng đêm không còn, vì biết trước như vậy nên bậc giác trí thường làm nên những sự nghiệp vẻ vang trên thuận lòng Trời dưới thuận lòng dân. Vì đi trước huyền cơ, đi đến nắm bắt huyền cơ, nên bước đầu luôn gặp nhiều trắc trở, nhưng khi huyền cơ chuyển đến thời như diều gặp gió bay cao.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s