ÁNH ĐẠO VÀNG

Cội Nguồn Văn Hóa, ánh đạo vàng
Có công truyền bá, những vẻ vang
Quốc Đạo Uy Linh, niềm hạnh phúc
Dù gặp tai ương, hóa bình an
Lo chi chẳng đặng, sang giàu có
Cơ đồ sự nghiệp, rộng thênh thang
Cội Nguồn, Nguồn Cội, không bỏ mất
Rền vang trung hiếu, dậy vinh quang
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–