ÁNH ĐẠO VÀNG – 2

ÁNH ĐẠO VÀNG

Cội Nguồn Văn Hóa, ánh đạo vàng
Có công truyền bá, những vẻ vang
Quốc Đạo Uy Linh, niềm hạnh phúc
Dù gặp tai ương, hóa bình an
Lo chi chẳng đặng, sang giàu có
Cơ đồ sự nghiệp, rộng thênh thang
Cội Nguồn, Nguồn Cội, không bỏ mất
Rền vang trung hiếu, dậy vinh quang
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s