THƯƠNG HẾT CÁC CON

THƯƠNG HẾT CÁC CON

Cha Trời thương hết các con
Khắp cùng trái đất năm châu con người
Cửa trời Cha đã mở rồi
Mau mau trở lại thiên đàng cõi tiên
Thiên đàng mới thật quê hương
An vui hạnh phúc sống yên sang giàu
Lời kinh Thiên Ý Cha truyền
Các con làm chủ vượt dòng trầm luân
Đến nơi bờ giác an vui
Không còn sanh tử khổ đau đọa đày
Cội Nguồn Văn Hóa ra đời
Thay Cha làm chủ truyền lời của Cha
Không phân chủng tộc màu da
Không phân thiện ác quỷ ma gian hùng
Coi như anh em một nhà
Có quyền làm chủ ngọc ngà lời kinh
Ta luôn phù hộ các con
Khai tâm mở trí thông minh lẫy lừng
Trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần
Đi vào bất tử con Trời uy linh
Rạng danh con cháu Rồng Tiên
Muôn thu lừng lẫy thơm danh lẫy lừng
Làm cho thế giới hoàn cầu
Thái bình an lạc không còn chiến tranh
Cách mạng Văn Hóa Ông Cha
Là chân thiện mỹ biết bao đẹp lành
Cùng nhau chung sống hòa bình
Văn minh vật chất tinh thần song đôi
Mấy dòng thơ quý cha trao
Chúc con khỏe mạnh lập công hội nầy
Chuyển xoay thế giới Ta Bà
Trở về Nguồn Cội lên đò quê tiên
Việt Nam con cháu xuất dương
Hay là trong nước thực thi lệnh Trời
Làm cho nhân loại con người
Không còn sa đọa về trời an vui
Cha Trời thương hết các con
Khắp cùng trái đất năm châu khắp cùng
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s