NHỮNG TỐI TĂM

Lạc Nguồn lạc Cội, quỉ hỏi thăm
Bình yên an lạc, tận xa xăm
Thân bèo kiếp bọt, trong cuộc sống
Sụt sùi giọt lệ, những oái oăm
Đường trần lặng hụp, bao sóng gió
Khổ chồng lên khổ, những bao năm
Tai ương họa gởi, bao khốn đốn
Tương lai mờ mịt, những tối tăm
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–