MỒ CHÔN LŨ GIẶC

Việt Nam đã có, mấy nghìn năm
Nào phải đất hoang, có mới đây
Ở đâu kéo đến, giành chiếm lấy
Nước non nào phải, chúng tụi bây
Một lũ tà ma, chồn với cáo
Đất trời nào để, họa bao vây
Địa linh nhân kiệt, đà trổi dậy
Mồ chôn lũ giặc, lũ tay sai
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-