MỒ CHÔN LŨ GIẶC

MỒ CHÔN LŨ GIẶC

Việt Nam đã có, mấy nghìn năm
Nào phải đất hoang, có mới đây
Ở đâu kéo đến, giành chiếm lấy
Nước non nào phải, chúng tụi bây
Một lũ tà ma, chồn với cáo
Đất trời nào để, họa bao vây
Địa linh nhân kiệt, đà trổi dậy
Mồ chôn lũ giặc, lũ tay sai
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s