CHẤN ĐỘNG

CHẤN ĐỘNG

Việt Nam bừng tỏa sáng
Chấn động cùng trái đất
Thiên Ý nền Văn Hóa
Vang dậy những tiếng sấm
Địa Linh cõi trung ương
Tỏa sáng khắp thập phương
Việt Nam dậy oai linh
Chấn động khắp càn khôn
Việt Nam, những rền vang
Việt Nam, vinh quang
Việt Nam, Việt Nam
đệ nhất năm châu hoàn cầu

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s