TÀI LẠ TÀI LÙNG

TÀI LẠ TÀI LÙNG

Người chi mà tài lạ tài lùng
Cuồng phong bão tố, vẫn ung dung
Nhẹ nhàng khua động, ba tất lưỡi
Hàng phục tà ma, dữ yêu tinh
Con trời xuống thế, âu có khác
Huệ gươm chuyển hóa, đất trời rung
Giữ vững sơn hà, non với nước
Tỏa sáng anh hùng, sáng hiếu trung
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s