TÀI LẠ TÀI LÙNG

Người chi mà tài lạ tài lùng
Cuồng phong bão tố, vẫn ung dung
Nhẹ nhàng khua động, ba tất lưỡi
Hàng phục tà ma, dữ yêu tinh
Con trời xuống thế, âu có khác
Huệ gươm chuyển hóa, đất trời rung
Giữ vững sơn hà, non với nước
Tỏa sáng anh hùng, sáng hiếu trung
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————