CÓ SÁ CHI

CÓ SÁ CHI

Rừng gươm núi giáo, có sá chi
Vì Nguồn vì Cội, ta cứ đi
Quét sạch yêu tà, sạch non nước
Sạch bóng quân thù, sạch chông gai
Một người một ngựa, không lùi bước
Tung hoành ngang dọc, phỉ sức trai
Thư hùng một trận, đường chung quyết
Giặc thù khiếp vía tận ngày mai
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s