CÓ SÁ CHI

Rừng gươm núi giáo, có sá chi
Vì Nguồn vì Cội, ta cứ đi
Quét sạch yêu tà, sạch non nước
Sạch bóng quân thù, sạch chông gai
Một người một ngựa, không lùi bước
Tung hoành ngang dọc, phỉ sức trai
Thư hùng một trận, đường chung quyết
Giặc thù khiếp vía tận ngày mai
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–