XÂY ĐỜI SỐNG MỚI

XÂY ĐỜI SỐNG MỚI

Về Nguồn ta lại bắt tay
Cho thêm tình nghĩa cho đầy tình thương
Cho đời trổ phúc trổ xuân
Cho non cho nước thêm xinh thêm giàu
Ý Trời cũng đã xuống trần
Lời thơ cũng đã ngập tràn lời thơ
Lạc Hồng con cháu Rồng Tiên
Thi nhau truyền bá Ý Thiên lời Trời
Để cho thế giới hoàn cầu
Rõ Nguồn rõ Cội về chầu Trời Cha
Huệ Tâm kết trái đơm hoa
Trở thành Phật, Chúa hà sa khắp cùng
Thánh đức thượng ngơn mở rồi
Thi nhau chung sức đắp bồi lập công
Theo lời chỉ dạy Cha Ông
Vua Hùng Quốc Tổ tối cao Vua Hùng
Tiểu kiếp cũng sắp hết rồi
Mau mau trở lại thiên đàng quê tiên
Khó khăn thời chí càng cao
Núi đao biển lửa càng tôi càng thành
Bắt tay đoàn kết một lòng
Chính là sức mạnh không gì mạnh hơn
Về Nguồn ta lại bắt tay
Xây đời sống mới tương lai huy hoàng
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s