ĐẸP MÃI VIỆT NAM

ĐẸP MÃI VIỆT NAM

Cội Nguồn tỏa sáng trần gian
Lời kinh Thiên Ý tối cao Cha Trời
Mừng cho con cháu Tiên Rồng
Bước sang bờ giác sáng bừng linh căn
Mừng cho non nước Việt Nam
Trở thành đất nước vinh quang tột cùng
Đất nước trổi dậy dẫn đường
Làm cho nhân loại khắp cùng năm châu
Không còn chinh chiến khổ đau
Không còn lạc Cội biết bao phúc lành
Việt Nam đẹp mãi trong lòng
Việt Nam đẹp mãi đất trời Việt Nam
***
Oai Linh vũ trụ Vua Hùng
Truyền trao Thiên Ý Cội Nguồn kinh thơ
Làm cho nhân loại anh em
Không còn sa đọa sớm lên thiên đàng
Làm cho thế giới hoàn cầu
An vui hạnh phúc không còn khổ đau
Vua Hùng Quốc Tổ tối cao
Đương kim vũ trụ anh linh đất trời
Thái dương ánh sáng mặt trời
Phá tan tăm tối đi vào bình minh
***
Những ai gian khổ lập công
Thi nhau truyền bá kinh thơ độ đời
Ở đâu tăm tối thế thời
Nơi đó Thiên Ý rạng ngời sáng soi
Bấy giờ muôn việc thành công
Khắp cùng trái đất mùa xuân thanh bình
Cách mạng Văn Hóa ra đời
Làm cho thế giới hoàn cầu bình yên
Rồng Tiên đẹp mãi Rồng Tiên
Muôn năm rực rỡ vô biên Tiên Rồng
Công lao thành quả viên thành
Vinh quang dòng họ sáng ngời tổ tông
Những ai gian khổ lập công
Phúc lành hưởng mãi cháu con rỡ ràng
Mãn trần trở lại thiên đàng
Làm vua làm chúa cõi trời an vui
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s