NHẸ BƯỚC THANG MÂY

Vì nước quên mình, sống gian nan
Sống đời tạm bợ, sống khô khan
Thiện lòng âu có, thần linh chứng
Tu nhân tích đức, cũng cao sang
Nghìn thu tỏa sáng, lòng trung hiếu
Vang dội sông hồ, những tiếng vang
Nhẹ bước thang mây, về thiên giới
Tương lai rộng mở, những thênh thang
———————————————

Văn Hóa Cội Nguồn