NHẸ BƯỚC THANG MÂY

NHẸ BƯỚC THANG MÂY

Vì nước quên mình, sống gian nan
Sống đời tạm bợ, sống khô khan
Thiện lòng âu có, thần linh chứng
Tu nhân tích đức, cũng cao sang
Nghìn thu tỏa sáng, lòng trung hiếu
Vang dội sông hồ, những tiếng vang
Nhẹ bước thang mây, về thiên giới
Tương lai rộng mở, những thênh thang
———————————————

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s