KIẾP THIỆN NHÂN

KIẾP THIỆN NHÂN

Một kiếp ở đời kiếp thiện nhân
Sống đời đạm bạc, sống tịnh thanh
Truyền kinh thuyết giáo, đường tận độ
Tôn thờ Nguồn Cội, đấng cao xanh
Lòng vẫn mãi vui, trong an lạc
Kinh giáo tháng ngày, những bạn thân
Hòa mình cuộc sống, theo mây gió
Tung cánh chim trời, những bước chân
—————————————————

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s