LỪNG DANH

LỪNG DANH

Sống chết một phen, với quân thù
Hiếu trung tỏ rạng, đến muôn thu
Dũng khí hùng anh, bia ghi tạc
Vì Nguồn vì Cội, chí đức tu
Danh thơm còn mãi, nơi trần thế
Tràn đầy nghĩa khí, đẹp biết bao
Vang dội anh linh, cùng sông núi
Muôn thu rền mãi, những công lao
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s