DỄ GÌ QUÊN

Tháng ngày truyền đạt, những thơ kinh
Vượt qua khảo đảo, thế nhân tình
Thao lược chuyển xoay, nền Thiên Ý
Đạo cao đức trọng, quỷ thần kinh
Thi đua truyền bá, nền văn hóa
Cá chép hóa rồng, quyết vượt lên
Chính nghĩa luôn là, niềm chiến thắng
Định luật muôn đời dễ gì quên
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–