DỄ GÌ QUÊN

DỄ GÌ QUÊN

Tháng ngày truyền đạt, những thơ kinh
Vượt qua khảo đảo, thế nhân tình
Thao lược chuyển xoay, nền Thiên Ý
Đạo cao đức trọng, quỷ thần kinh
Thi đua truyền bá, nền văn hóa
Cá chép hóa rồng, quyết vượt lên
Chính nghĩa luôn là, niềm chiến thắng
Định luật muôn đời dễ gì quên
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s