CHÚA THÁNH LÀ ĐÂY

Công trùm đức vô tận
Luôn vì dân tận độ
Lập trường lòng kiên định
Sống không thù không hận
Ma, Quỷ, khảo trơ trơ
Nghịch cảnh vẫn tỉnh bơ
Ngược dòng nơi trần thế
Lòng thanh tịnh yên lắng
Tâm từ bi rộng lớn
Chúa Thánh chính là đây.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–