CHÚA THÁNH LÀ ĐÂY

CHÚA THÁNH LÀ ĐÂY

Công trùm đức vô tận
Luôn vì dân tận độ
Lập trường lòng kiên định
Sống không thù không hận
Ma, Quỷ, khảo trơ trơ
Nghịch cảnh vẫn tỉnh bơ
Ngược dòng nơi trần thế
Lòng thanh tịnh yên lắng
Tâm từ bi rộng lớn
Chúa Thánh chính là đây.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s