NHỮNG KẺ LẠC NGUỒN

Thương thay những kẻ lạc Nguồn
Trở thành lạc đạo hết đường hồi quy
Thiên đàng mất lối còn chi
Hồn sa địa phủ âm ti nghìn trùng
Muôn đời vạn kiếp luân hồi
Bơ vơ trong cõi lạc loài bơ vơ
Đường trần ngơ ngát ngẫn ngơ
Tương lai mù mịt tối tăm mịt mù
Họa tai, tai họa trùng trùng
Lạc vào ác đạo hết còn siêu sanh
Uổng thay một kiếp người ta
Mong gì trở lại đầu thai làm người
Thương thay những kẻ lạc loài
Lạc Nguồn lạc Cội đi vào trầm luân
—————————————————

Văn Hoa Cội Nguồn