CHA TRỜI

CHA TRỜI

Cha Trời Cha của các con
Người Cha Tạo Hóa luôn ban phúc lành
Người Cha dìu dắt linh hồn
Người Cha khắp cả đất trời người Cha

Lời truyền dạy cho con khắp cả
Khắp Ta Bà, bốn biển năm châu
Tam thiên thế giới một bầu
Thiên đàng địa phủ khắp cùng càn khôn
Xây đạo đức lấp chôn đường ác
Xây tình thương dìu dắt về trời
Cội Nguồn, Nguồn Cội tựa kề
Tận Trung trọn hiếu đắc thành Phật Tiên
Khắp con Trời chung xây hạnh phúc
Chống chiến tranh đổ vứt độc tài
Anh em đoàn kết chung lòng
Dựng xây thế giới đại đồng tiến lên
Năm nghìn năm nở hoa Công Lý
Năm nghìn năm kết trái Tiên Rồng
Việt Nam tỏa sáng khắp cùng
Năm châu bốn biển ngập tràn an vui
Đưa nhân loại sớm lên bờ giác
Về thiên đàng giải thoát tử sanh
Kỷ nguyên ba nghìn năm
Non sông nước Việt trung ương lẫy lừng
Cha Trời Tạo Hóa Cội Nguồn
Người Cha truyền dạy dẫn đường người Cha
———————————————

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s