NHỚ AI ƠI

NHỚ AI ƠI

Truyền kinh truyền khắp đến mọi nơi
Chuyển hóa hồn linh, Thiên Ý Trời
Văn Hóa Cội Nguồn, bao phép lạ
Chuyển đọa thành siêu, dễ như chơi
Một bước thang mây, nào có khó
Mặc sức tung hoành, dậy biển khơi
Vạn Pháp quy tôn, xưa nay thế
Cội Nguồn Văn Hóa, nhớ ai ơi
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s