ĐƯỢC BAO LÂU

ĐƯỢC BAO LÂU

Mưu gian bất chính được bao lâu
Khổ nạn trùm lên, ngập tới đầu
Dối lừa phỉnh gạt, lòng gian ác
Cơ nghiệp khói mây, tựa chiêm bao
Lòng tà độc địa, lòng bất chính
Hại người Trời hại, tránh được đâu
Gieo rét chiến tranh, càn khó thoát
Linh hồn sa đọa, đọa càng sâu
———————————————

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s