ĐƯỢC BAO LÂU

Mưu gian bất chính được bao lâu
Khổ nạn trùm lên, ngập tới đầu
Dối lừa phỉnh gạt, lòng gian ác
Cơ nghiệp khói mây, tựa chiêm bao
Lòng tà độc địa, lòng bất chính
Hại người Trời hại, tránh được đâu
Gieo rét chiến tranh, càn khó thoát
Linh hồn sa đọa, đọa càng sâu
———————————————

Văn Hóa Cội Nguồn