TA ĐÂY

Ta đây cũng bậc anh hùng
Đã từng vào trận đã từng xông pha
Đã từng đối mặt Quỷ Ma
Đã từng đấu phép thắng thua nhiều lần
Đã từng phá trận gian hùng
Mưu mô xảo quyệt cáo chồn mưu mô
Đã từng đồn bót ra vô
Đã từng khốn khổ những năm tù đày
Anh Linh tỏa sáng ngời ngời
Vì Nguồn vì Cội chất đầy công lao
Không mơ đến chuyện xa xôi
Cũng vang tiếng sấm biết bao lẫy lừng
Rồng Tiên bản chất anh hùng
Cỡi mây đạp gió thét gào xông pha
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-