LẪY LỪNG

Kinh luân mãi truyền bá
Lẫy lừng danh tiếng vang
Nghĩa khí luôn tỏa sáng
Hiếu trung rực hào quang
Luôn vượt qua sống chết
Dễ gì chịu quy hàng
Yêu tinh ma quỷ ấy
Càng khảo càng vinh quang
Gian nan càng hiển hách
Lừng danh nhất thế gian
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-