LẪY LỪNG

LẪY LỪNG

Kinh luân mãi truyền bá
Lẫy lừng danh tiếng vang
Nghĩa khí luôn tỏa sáng
Hiếu trung rực hào quang
Luôn vượt qua sống chết
Dễ gì chịu quy hàng
Yêu tinh ma quỷ ấy
Càng khảo càng vinh quang
Gian nan càng hiển hách
Lừng danh nhất thế gian
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s