NHỮNG TẢ TƠI

NHỮNG TẢ TƠI

Vì non vì nước, được mấy người
Phần đông mất Gốc, chạy theo thời
Vì Nguồn vì Cội, càng rất hiếm
Chạy theo phù phiếm, cảnh trò chơi
Họa tai ứng chực, đầy khắp lối
Vùi dập khốn cùng, lặng hụp bơi
Ngậm ngùi chua xót, hồi chung cuộc
Bể khổ đường trần, những tả tơi
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s