NHỮNG TẢ TƠI

Vì non vì nước, được mấy người
Phần đông mất Gốc, chạy theo thời
Vì Nguồn vì Cội, càng rất hiếm
Chạy theo phù phiếm, cảnh trò chơi
Họa tai ứng chực, đầy khắp lối
Vùi dập khốn cùng, lặng hụp bơi
Ngậm ngùi chua xót, hồi chung cuộc
Bể khổ đường trần, những tả tơi
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–