ĐẸP BIẾT LÀ BAO

ĐẸP BIẾT LÀ BAO

Rồng Tiên tươi đẹp biết là bao
Chém giết mà chi, nát Đồng Bào
Cơ Trời vận hóa, cơ Thánh Đức
Về Nguồn đoàn kết, rạng ánh sao
Non sông đất nước, yên tiếng súng
Làm ăn phát triển dứt gươm đao
Dân giàu nước mạnh, sang vạn lối
Sống theo Hiến Pháp, sống đỉnh cao
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s