TIẾNG SẤM

Tiếng sấm Cội Nguồn, tiếng sấm kinh
Tiếng sấm trời nam, dậy anh linh
Hào quang Văn Hóa, bao trùm khắp
Vận hội Tiên Rồng, những đẹp xinh
Lời thơ kinh giáo, rền sấm sét
Khiếp vía rụng rời, Quỷ, Yêu, Tinh
Gươm thiên trấn quốc, rền sông núi
Vang dội địa cầu, những rung rinh
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–