TIẾNG SẤM

TIẾNG SẤM

Tiếng sấm Cội Nguồn, tiếng sấm kinh
Tiếng sấm trời nam, dậy anh linh
Hào quang Văn Hóa, bao trùm khắp
Vận hội Tiên Rồng, những đẹp xinh
Lời thơ kinh giáo, rền sấm sét
Khiếp vía rụng rời, Quỷ, Yêu, Tinh
Gươm thiên trấn quốc, rền sông núi
Vang dội địa cầu, những rung rinh
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s