LỜI THƠ

LỜI THƠ

Lời thơ Thiên Ý Cha Trời
Lời thơ đem lại yên bình tự do
Lời thơ đem lại ấm no
Không còn chinh chiến đau thương hận thù
Lời thơ cam lộ ngọt ngào
Nghe rồi thời được phản hồi quê tiên
Lời thơ Văn Hóa Cha Ông
Chính là chủ nghĩa tối cao Đại Đồng
Lời thơ huyền diệu tột cùng
Linh đơn dược liệu nhiệm mầu biết bao
Những ai ra sức truyền trao
Làm cho nhân loại thoát siêu thiên đàng
Công dày thời quả viên thành
Làm vua làm chúa cõi trời an vui
Về Nguồn giải thoát hồn linh
Siêu sanh thiên giới an vui vĩnh hằng
Lời thơ Thiên Ý Cha Trời
Lời Thơ châu báu ngọc ngà kim cương
Những ai ghi nhớ không quên
Cái giàu vô tận vô biên sang giàu
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s