NHỮNG ĐỔI THAY

Thiện lành mỗi bước, mỗi an vui
Cuộc sống bừng lên, những đổi thay
Yêu Nguồn mến Cội, lòng tỏa sáng
Cuộc đời mọc cánh, để mà bay
Sanh tử, tử sanh, không màn đến
Yêu Ma chẳng sợ, sợ chi ai
Thuyền Rồng trở lại, miền thiên giới
Danh vang bốn bể, khắp Đông, Tây
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————-