NHỮNG ĐỔI THAY

NHỮNG ĐỔI THAY

Thiện lành mỗi bước, mỗi an vui
Cuộc sống bừng lên, những đổi thay
Yêu Nguồn mến Cội, lòng tỏa sáng
Cuộc đời mọc cánh, để mà bay
Sanh tử, tử sanh, không màn đến
Yêu Ma chẳng sợ, sợ chi ai
Thuyền Rồng trở lại, miền thiên giới
Danh vang bốn bể, khắp Đông, Tây
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s