THỜI VỚI THẾ

THỜI VỚI THẾ

Dòng chảy thời gian, những khổ sầu
U minh mờ mịt, những đêm thâu
Cá chậu chim lồng, bao khốn khó
Đói nghèo lận đận, lại thêm sâu
Đâu như ngày trước, thời dựng nước
Dân giàu nước mạnh, chẳng lo âu
Chỉ biết oán than, thời với thế
Mong chờ mau sáng, dứt đêm thâu
———————————————-

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s