THỜI VỚI THẾ

Dòng chảy thời gian, những khổ sầu
U minh mờ mịt, những đêm thâu
Cá chậu chim lồng, bao khốn khó
Đói nghèo lận đận, lại thêm sâu
Đâu như ngày trước, thời dựng nước
Dân giàu nước mạnh, chẳng lo âu
Chỉ biết oán than, thời với thế
Mong chờ mau sáng, dứt đêm thâu
———————————————-

Văn Hóa Cội Nguồn