VỀ VỚI CÁC CON

VỀ VỚI CÁC CON Thầy đã về đây, về với các con Dựng dậy hồn thiên, cứu nước non Thơ Trời Thầy đã trao con cháu Diệt loài cướp nước, lũ ngoại xâm Cơ trời vận hóa, trang sử mới Văn Hóa đại đồng, nước Việt Nam Rồng bay phụng múa, vang tiếng sấm Văn Hóa Cội Nguồn, những tiếng vang Thoát khỏi tai ương, đầy khốn đốn Thầy đã về đây, với các con ———————— Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s