TÂM VỮNG CHÃI

TÂM VỮNG CHÃI

Truyền kinh cứu khổ có dễ gì
Ma khảo quỷ hành, chặn lối đi
Nếu tâm không vững thời bỏ cuộc
Lấy đâu thành đạo đạt đề thi
Ngẫm lại bao năm, trong gian khổ
Giờ đây bái Tổ rạng vinh quy
Quyết gieo Thiên Ý lòng không nản
Phật Thánh là đây, chẳng khó chi
Quyết đi là đến, tâm vững chãi
Ma khảo quỷ hành, ta vẫn đi
——————————————

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s