TÂM VỮNG CHÃI

Truyền kinh cứu khổ có dễ gì
Ma khảo quỷ hành, chặn lối đi
Nếu tâm không vững thời bỏ cuộc
Lấy đâu thành đạo đạt đề thi
Ngẫm lại bao năm, trong gian khổ
Giờ đây bái Tổ rạng vinh quy
Quyết gieo Thiên Ý lòng không nản
Phật Thánh là đây, chẳng khó chi
Quyết đi là đến, tâm vững chãi
Ma khảo quỷ hành, ta vẫn đi
——————————————

Văn Hóa Cội Nguồn