HỒNG PHÚC VIỆT NAM

Thượng Ngơn Thánh Đức hoàn cầu
Việt Nam trụ cột đứng đầu Việt Nam
Huy hoàng Nguồn Cội Cha Ông
Rồng Tiên đã trổ những bông hoa vàng
Nối truyền di chí Vua Hùng
Thừa hành di chí những gì người trao
Cội Nguồn Văn Hóa truyền ra
Cứu nhân độ thế Ta Bà năm châu
Nhà nhà phấn khởi mừng vui
Đón xuân hạnh phúc Rồng Tiên, Tiên Rồng
Trái đất không có nước nào
Sánh bằng Nam Việt đứng đầu thế nhân
Mừng xuân mừng nước Việt Nam
Vinh quang chữ S thênh thang phúc lành
Danh vang khắp cả đất trời
Việt Nam Hồng Phúc sáng ngời Việt Nam
———————————————————

Văn Hóa Cội Nguồn