THAY DA ĐỔI THỊT

Làm theo di giáo Hùng Vương
Để cho nước Việt vươn lên hàng đầu
Làm theo lời dạy Cha Trời
Để cho thế giới hoàn cầu bình yên
Dựng xây nền móng thiện chơn
Cho non cho nước vững yên trường tồn
Truyền kinh lời dạy Cha Trời
Làm cho nhân loại Tiên Rồng nở hoa
Hiếu trung tiếp bước Ông Cha
Xây nền truyền thống vinh hoa sang giàu
Văn minh Văn Hóa Cội Nguồn
Làm cho nước Việt sáng ngời Việt Nam
Lệnh Trời cơ vận đã trao
Cho dân Đại Việt làm nên lẫy lừng
Mừng cho non nước quê nhà
Thay da đổi thịt từng ngày tốt tươi
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————–