CON CHÁU NHÀ TRỜI

CON CHÁU NHÀ TRỜI

Rồng Tiên con cháu nhà Trời
Bừng lên tỏa sáng khắp cùng năm châu
Đến hồi kết trái đơn bông
Đi vào mở hội Long Hoa toàn cầu
Long Hoa sáng cả bầu trời
Rồng Tiên hiển hách sáng ngời Việt Nam
Quốc Tổ trở về hồi sinh
Làm cho đất nước uy linh tột cùng
Năm châu bốn biển về chầu
Làm theo Thiên Ý Cha Trời, Trời Cha
Cội Nguồn Văn Hóa sáng soi
Mặt trời chân lý biết bao đẹp lành
Long Hoa chính thị Tiên Rồng
Rồng Tiên kết trái lẫy lừng nước non
Phật, Tiên, xuống thế hà sa
Thánh, Thần cũng vậy thi nhau xuống trần
Làm theo Thiên Ý độ đời
Làm cho nhân loại về trời an vui
Không còn khốn khổ đọa sa
An vui hạnh phúc bình yên yên bình
Rồng Tiên con cháu nhà Trời
Bừng lên tỏa sáng dẫn đường năm châu
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s