TUỒNG LẠC CỘI

TUỒNG LẠC CỘI

Tuồng Lạc Cội Theo Nga, Mĩ, Pháp, Nhật, Tàu, quỳ gối cầu xin ban bố cho chút quyền lực, thứ quyền lực mà người ta ban cho là thứ quyền lực giả tạo không thật có. Trong khi đó lại bỏ Cha Ông tuyệt (tiệt) đường trung hiếu, truyền thống anh linh không màng đến. Chỉ lo củng cố thứ quyền thế như mây khói. Dẫn đến tàn sát anh em Đồng Bào, con Cháu Lạc Hồng, chẳng chút đau lòng, tự bán rẻ Lương Tâm chính mình, cái nhân gieo ra không tốt, đương nhiên cái quả cũng chẳng lành. Không nói là đầy rẫy tại họa không sớm thời chầy cũng kéo đến. Xét cho cùng cũng chỉ vì lạc Cội luôn chạy theo thời thế biến động thế giới. Tự đánh mất những gì quý nhất của Dân Tộc Việt Nam. Dẫn tới Bỏ Cội, bỏ Nguồn chạy theo ngoại bang, cái xui cái rủi cứ đeo bám không còn chỗ cho vận may. Đất nước Tiên Rồng Thành đất nước tranh giành của nhiều phe phái đấu đá lẫn nhau. Không mấy ai kế thừa di chí Quốc Tổ Hùng Vương nối gót Cha Ông, có hơn năm nghìn năm Văn Hiến.

Những người lạc lối, mưu cầu bất chính cậy quyền thế lực bên ngoài như: Nga, Pháp, Mĩ, Nhật, Tàu thi đua cưỡi lên đầu dân tộc. Gan to cho mấy chí lớn cở nào cũng trở thành anh hùng lạc Đạo, biến thành một lũ yêu ma, bia miệng muôn thu lưu danh chẳng mấy tốt đẹp. Tài trùm thiên hạ để làm gì không theo phò Ông Cha tỏa sáng lòng trung hiếu, thói đời mất Gốc chỉ đi đến làm trò hề cho thiên hạ mà thôi, Dọc ngang trời đất cũng chỉ là phường thất đức theo luồn cúi Ngoại Bang, quên người dựng nước vứt bỏ Nguồn Cội. Anh hùng lạc Đạo công danh bốc mùi hôi thúi. Rồng Tiên còn đó, lạ lùng gì mà không biết không thấy, chỉ người đánh mất lòng trung hiếu quên Cội, quên Nguồn biến thành loài ma quỷ tùng phục lũ Ngoại Bang. Tánh quỷ quái tham lam cố chấp, miệng nói một đường làm một nẻo làm cho non nước đói nghèo lạc hậu khốn cùng, khổ chồng lên khổ. Miệng lúc nào cũng nói là ái quốc nhưng lòng quên Cội, quên Nguồn nào nhớ đến Ông Cha. Cái đuôi phản quốc đã ló, chữ âm mưu ra sức tô vẽ trăm đường thêu dệt đủ điều. Làm cho bao thế hệ điên loạn mịt mù tăm tối. Quay đầu lại những con người lạc Cội, tình chung một khối, sóng gió một con thuyền anh linh truyền thống, ra sức chèo chống ai cũng tỏa sáng lòng trung hiếu. Cây vững Gốc xanh cành tốt lá. Trình độ Dân Trí Bổng chốc dâng cao, Đảm lược cơ mưu đều giỏi, Khí thế bao trùm vạn cõi. Một tiếng xướng muôn tiếng họa, văn minh trổi dậy đạt đến đỉnh, dân giàu nước mạnh an vui độc lập âu ca. Dân Chủ, Tự Do, Nhân Quyền vang rền thế giới. Vì Nguồn Cội hiếu trung tỏa sáng. Tất dạ vàng thiêng mãi còn thiêng

Văn Hoá Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s