TỪ NGÀY

Từ ngày anh trở về nguồn
Làm cho cuộc sống đâm chồi nở hoa
Nhìn anh tỏa sáng anh linh
Lòng em trổi dạy mừng vui trong lòng
Chân anh mỗi bước lẫy lừng
Nghĩa nhân trung hiếu ngập tràn chân anh
Rượu thương chưa nhấm đã say
Mặn nồng tình nghĩa biết bao mặn nồng
Từ ngày anh trở về Nguồn
Đôi ta như cánh chim trời có nhau
Đâu như cuộc sống ngày xưa
Khô cằn nắng hạn xác xơ tiêu điều
—————————————-

Văn Hóa Cội Nguồn