TỰ MÌNH

TỰ MÌNH

Tự đặt trọng trách cho mình
Xóa đi ích kỷ để làm việc công
Muốn yên nhổ hết gian tham
Phúc lợi xã hội sẻ san cho đời
Tự làm trong sạch chính mình
Làm cho cuộc sống đi vào an vui
Rồng Tiên một cõi trời Nam
Làm gương cho cả thế nhân con người
Làm cho thế giới hoàn cầu
Đi vào cuộc sống cân bằng văn minh
Từng người dân Việt nhanh lên
Làm theo Thiên Ý Trời Cha, Cha Trời
Tự mình trách nhiệm cho mình
Mới nên việc lớn lẫy lừng tánh danh

————————————————

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s