PHÚC TRỜI BAN

PHÚC TRỜI BAN

Phúc lớn nhờ ơn, phúc Trời ban
Giàu sang phú quý, đỉnh cao sang
Cung vàng điện ngọc, nhiều vô số
Kẻ hầu người hạ, Vua với Quan
Dẫy đầy tiền bạc, như non núi
Cháu con phú quý, những vinh quang
Cũng nhờ phúc lớn Trời ban đến
Tương lai mở rộng, những thênh thang
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s