PHÚC TRỜI BAN

Phúc lớn nhờ ơn, phúc Trời ban
Giàu sang phú quý, đỉnh cao sang
Cung vàng điện ngọc, nhiều vô số
Kẻ hầu người hạ, Vua với Quan
Dẫy đầy tiền bạc, như non núi
Cháu con phú quý, những vinh quang
Cũng nhờ phúc lớn Trời ban đến
Tương lai mở rộng, những thênh thang
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-