ĐỨC NHÂN VẸN TOÀN

ĐỨC NHÂN VẸN TOÀN

Đi nhanh thời mới kịp kỳ
Tan trường đóng cửa còn ngồi vào đâu
Cơ Trời đã mở khoa thi
Còn mê chưa tỉnh biết đi ngõ nào
Đi nhanh ơi hỡi Đồng Bào
Ta về Nguồn Cội ta ngồi tòa sen
Trước giờ có lỗi có sai
Từ nay bỏ hết ngày mai huy hoàng
Tu tâm tích đức thiện lành
Để cho cuộc sống nẩy mầm chồi xuân
Đã là con cháu Rồng Tiên
Tôn thờ Quốc Tổ Hùng Vương tôn thờ
Yêu dân mến nước thương nòi
Để cho cuộc sống đẹp lành an vui
Từng người truyền bá kinh thơ
Gieo mầm nhân thiện bến bờ thoát siêu
Thiên đàng trở lại tiêu diêu
An vui tự tại trường sanh vĩnh hằng
Đức nhân, nhân đức vẹn toàn
Mới nhìn thấy được Cha Trời, Trời Cha
Việt Nam non nước âu ca
Muôn năm độc lập nở hoa thanh bình
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s