CAO SÂU

CAO SÂU

Làm trai trung hiếu, đứng hàng đầu
Bốn biển tung hoành, chí tóm thâu
Sanh ra ai cũng, mơ nghiệp lớn
Anh hùng lạc đạo, cảnh bể dâu
Hành sự sai cơ, đành khốn đốn
Chí lớn sai đường, được gì đâu
Non sông đã có người dựng nước
Hiếu trung, trung hiếu, mới cao sâu
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s