CÓ NGHĨA CHI

CÓ NGHĨA CHI

Quyền thế vua quan, có ích gì
Cuối cùng rồi cũng phải ra đi
Trần gian chỉ là nơi cõi tạm
Nào phải vĩnh hằng, có ra chi
Chỉ có thiện lành, là chân lý
Hành trang cần thiết, lúc chung quy
Nhắn gởi ai kia, dừng hành ác
Thoát khỏi đọa đày, cảnh âm ti
***
Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s