CÓ NGHĨA CHI

Quyền thế vua quan, có ích gì
Cuối cùng rồi cũng phải ra đi
Trần gian chỉ là nơi cõi tạm
Nào phải vĩnh hằng, có ra chi
Chỉ có thiện lành, là chân lý
Hành trang cần thiết, lúc chung quy
Nhắn gởi ai kia, dừng hành ác
Thoát khỏi đọa đày, cảnh âm ti
***
Văn Hóa Cội Nguồn