TAI HẠI VÔ CÙNG

TAI HẠI VÔ CÙNG

Nầy những ai bỏ Nguồn phá Cội, dù theo tôn giáo đạo giáo nào cũng không cứu vớt được. Cây mất Gốc thời héo cành rũ ngọn định luật vũ trụ là như thế, tai họa của những người nầy không sao kể xiết hết kiếp nầy đến kiếp khác, nước mắt họ đã đổ trên đường thiên lý nhiều như nước mặn đại dương.

—————————-

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s