TAI HẠI VÔ CÙNG

Nầy những ai bỏ Nguồn phá Cội, dù theo tôn giáo đạo giáo nào cũng không cứu vớt được. Cây mất Gốc thời héo cành rũ ngọn định luật vũ trụ là như thế, tai họa của những người nầy không sao kể xiết hết kiếp nầy đến kiếp khác, nước mắt họ đã đổ trên đường thiên lý nhiều như nước mặn đại dương.

—————————-

Văn Hóa Cội Nguồn