TRỜI CHA

Loài vật còn biết thương con mình
Huống là Tạo Hóa Đấng sanh thành
Giàu sang phú quý do Trời phát
Cây còn Gốc, cây nở chồi xanh

***************
Cha vốn là Cha của đất trời
Quyền năng tột thế, nhớ con ơi
Khó khăn cầu nguyện, Cha cứu vớt
Thoát khỏi tai ương, đến thảnh thơi

______________________

Văn Hóa Cội Nguồn