TRỜI CHA

TRỜI CHA

Loài vật còn biết thương con mình
Huống là Tạo Hóa Đấng sanh thành
Giàu sang phú quý do Trời phát
Cây còn Gốc, cây nở chồi xanh

***************
Cha vốn là Cha của đất trời
Quyền năng tột thế, nhớ con ơi
Khó khăn cầu nguyện, Cha cứu vớt
Thoát khỏi tai ương, đến thảnh thơi

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s