CHỦ NHÂN ĐẤT NƯỚC

Việt Nam đất nước Ông Cha
Phải đâu của bọn tà ma lạc Nguồn
Chỉ người thừa kế Vua Hùng
Làm theo di chí của người truyền trao
Tham lam giành giật tóm thâu
Trái lòng Thiên Ý lấy đâu trường tồn
Người xưa cũng đã nói rồi
Chủ nhân đất nước con Rồng cháu Tiên
——————————————————-

Văn Hóa Cội Nguồn