CHỦ NHÂN ĐẤT NƯỚC-1

CHỦ NHÂN ĐẤT NƯỚC

Việt Nam đất nước Ông Cha
Phải đâu của bọn tà ma lạc Nguồn
Chỉ người thừa kế Vua Hùng
Làm theo di chí của người truyền trao
Tham lam giành giật tóm thâu
Trái lòng Thiên Ý lấy đâu trường tồn
Người xưa cũng đã nói rồi
Chủ nhân đất nước con Rồng cháu Tiên
——————————————————-

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s