PHƯỚC TRỜI

PHƯỚC TRỜI

Những ai vì Cội những vì Nguồn
Phước trời hưởng mãi, hưởng luôn luôn
Cha Trời, Mẹ Trời luôn che chở
An lành thoát khỏi cảnh tai ương
Thờ Trời chính là đang cầu khẩn
Không còn khốn khổ cảnh gió sương
Tâm hồn tỏa sáng, luôn minh mẫn
Cho người về Cội chỗ tựa nương
——————————————

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s