PHƯỚC TRỜI

Những ai vì Cội những vì Nguồn
Phước trời hưởng mãi, hưởng luôn luôn
Cha Trời, Mẹ Trời luôn che chở
An lành thoát khỏi cảnh tai ương
Thờ Trời chính là đang cầu khẩn
Không còn khốn khổ cảnh gió sương
Tâm hồn tỏa sáng, luôn minh mẫn
Cho người về Cội chỗ tựa nương
——————————————

Văn Hóa Cội Nguồn