ĐỒNG TÂM

ĐỒNG TÂM

Nay từng bước tiến lên đổi mới
Mở rộng đường tiến tới văn minh
Hòa đồng hội nhập năm châu
Dân giàu nước mạnh tự do công bằng
Mừng vận hội Tiên Rồng phơi phới
Mừng Đồng Bào, một ý một lòng
Phát huy truyền thống anh hùng
Phát huy truyền thống con Rồng cháu Tiên
Nay từng bước vững yên bờ cõi
Nương Cội Nguồn vững chải anh linh
Rền vang non nước Việt Nam
Uy linh tỏa sáng năm châu đất trời
Lời kính gởi giống nòi Hồng Lạc
Mỗi người dân trung liệt kiên cường
Làm theo lời dạy Cha Trời
Làm theo di chí những gì Hùng Vương
Bước từng bước tiến lên tỏa sáng
Đưa Việt Nam giải thoát đói nghèo
Quân dân cá nước hiệp hòa
Đồng tâm vực dậy nước nhà Việt Nam
—————————————————

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s