RỒNG TIÊN

RỒNG TIÊN

Rồng Tiên vực dậy anh linh
Rồng Tiên xây đắp công trình mai sau
Rồng Tiên mở hội Long Hoa
Thi nhân thi đức tài ba anh hùng
Anh linh truyền thống lẫy lừng
Rồng Tiên con cháu Lạc Hồng vinh hoa
Tiên Rồng truyền thống nước ta
Giờ đây vực dậy trở hoa Đại Đồng
Đỉnh cao Dân Chủ, Nhân Quyền
Sống theo Thiên Ý Công Bằng, Tự Do
U minh bạc phước làm ngơ
Uổng công triệu kiếp đợi chờ hôm nay
Cội Nguồn Văn Hóa đỉnh cao
Văn Hóa vũ trụ biết bao phúc lành
Rồng Tiên nào phải mơ hồ
Rồng Tiên truyền thống bao đời Việt Nam
Rồng Tiên kết trái đơm hoa
Chính là mở hội Long Hoa ra đời
Tuyệt vời nước Việt tuyệt vời
Long Hoa hội tụ con Trời Rồng Tiên

—————————————————-

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s