ĐẸP Ý CHA TRỜI

ĐẸP Ý CHA TRỜI

Làm sao đẹp ý Cha Trời
Thời người sẽ được rạng ngời công danh
Tôn thờ Nguồn Cội Cha Ông
Không mong cũng đến việc chi cũng thành
Làm cho nhân loại yên bình
Chính là đẹp ý Cha Trời, Trời Cha
Kinh thơ Thiên Ý truyền ra
Trời ban phúc đức hà sa chẳng cùng
Những ai làm theo Ý Trời
Trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần uy linh
Về trời hưởng mãi an vui
Trường sanh bất tử quê hương vĩnh hằng
Làm sao đẹp ý Cha Trời
Thời người sẽ được rạng ngời công danh
——————————————

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s