ĐẸP Ý CHA TRỜI

Làm sao đẹp ý Cha Trời
Thời người sẽ được rạng ngời công danh
Tôn thờ Nguồn Cội Cha Ông
Không mong cũng đến việc chi cũng thành
Làm cho nhân loại yên bình
Chính là đẹp ý Cha Trời, Trời Cha
Kinh thơ Thiên Ý truyền ra
Trời ban phúc đức hà sa chẳng cùng
Những ai làm theo Ý Trời
Trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần uy linh
Về trời hưởng mãi an vui
Trường sanh bất tử quê hương vĩnh hằng
Làm sao đẹp ý Cha Trời
Thời người sẽ được rạng ngời công danh
——————————————

Văn Hóa Cội Nguồn