CỦA CHUNG

CỦA CHUNG

Non sông đất nước của chung
Nhưng ai cũng muốn đem dùng của riêng
Là điều trái lẽ tự nhiên
Đừng vì tham vọng hại đi chính mình
Non sông đất nước giữ gìn
Toàn dân đều phải chung lòng vì non
Ấy là thuận ý Thiên Công
An vui an lạc giàu sang yên bình
Mắc gì đấu đá tranh giành
Làm cho non nước tiêu điều xác xơ
Đói nghèo lạc hậu khốn nguy
Lại còn nô lệ tiêu tan giống nào
Hỡi ai con cháu Tiên Rồng
Làm theo di chí Vua Hùng truyền trao
Cùng nhau xây dựng nước non
Dân giàu nước mạnh vàng son nước nhà
Chung nhau gìn giữ sơn hà
Non sông đất nước của là của chung
————————————————

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s